hình ảnh tải
Lớp phủ trang web

Liên hệ

Đối với các câu hỏi kỹ thuật của bạn về trang web này,
hoặc câu hỏi của bạn về khái niệm Tự kỷ,
xin vui lòng tìm kiếm phần Trợ giúp và Câu hỏi thường gặp của chúng tôi
Có lẽ câu hỏi của bạn đã được trả lời ở đó.
Mặt khác, bạn có thể gửi câu hỏi của bạn ở đó với các mẫu có sẵn ở dưới cùng của mỗi tài liệu.

Bạn cũng có thể bấm vào đây để mở một hình thức liên lạc.

    liên hệ (tại) autistance.org

    Cảm ơn bạn đã tham gia và kiên nhẫn của bạn.

    Chia sẻ cái này ở đây:

Họ giúp chúng tôi

Nhấp vào biểu tượng để biết cách